ประกาศโรงเรียน เดือน มิถุนายน 2564


สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ 


2 มิ.ย.64

 

สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564.

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 


2 มิ.ย.64

 

กำหนดการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564

 

เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 
31 พ.ค.64

 

เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมปีการศึกษา 2564

 

กลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนนักเรียน


29 พ.ค.64

 

สามารถเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 แต่ละห้อง เพื่อเตรียมตัวในการเรียนออนไลน์วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

นักเรียนระดับชั้น ม.1
 


 

 

นักเรียนระดับชั้น ม.4