ประกาศโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง เพื่อเตรียมตัวในการเรียนออนไลน์วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

View More

 

เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

เครื่องแบบการแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมปีการศึกษา 2564

View More

 

ประกาศสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นม.1 และ ม.4 

View More

เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 

นางณัฐมาพร นาราศี

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ การจัดห้องเรียนเรียงตามผลการเรียนของนักเรียน โดยจะมีการสอบคัดเลือกแผนการเรียนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ

View More

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกห้องเรียน

View More

ประกาศจากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนให้นำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนให้ท่านนำนักเรียน้ดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

View More


จำนวนผู้เข้าชม WEB-SITE
  web counter

ประกวดโฟร์คซอง

26 มิ.ย. 61

 

 ประกวดโฟร์คซอง วันต่อต้านยาเสพติดโลก


 

 

 


กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563

17 ธ.ค. 63

 

 กิจกรรมเข้าจังหวะ กีฬาสี 2563


 

สามารถดูวีดีโอกิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่ ---> https://www.facebook.com/www.school2.ninenic.com/videos/?ref=page_internal


WEBSITE หน่วยงาน