ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 


อัตลักษณ์


ยิ้มง่าย ไหว้สวย


สีประจำโรงเรียน 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน 


ต้นอินทนิล

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 


ดอกบัวผัน

แผนผังโรงเรียน 


 

เพลงประจำโรงเรียน